Reklam

Kore wa Zombie Desu ka?

Is This a Zombie?, Koreha Zombie Desuka?, Kore ha Zombie Desu ka?, Kore wa Zombie Desuka?

Genel Bakış
Aikawa Ayumu normal bir lise öğrencisidir. Bir gün bir seri katil tarafından öldürülür ve Eucliwood Hellscythe adında bir nekromanser tarafından bir zombi olarak canlandırılır.
Kore wa Zombie Desu ka? izle
Is This a Zombie? izle
Koreha Zombie Desuka? izle
Kore ha Zombie Desu ka? izle
Kore wa Zombie Desuka? izle
Yorumlar
Yorum Alanı Sadece Üyeler İçindir. Giriş Yap, Kayıt Ol